Etkinlik Programı

 

 

SAAT/GÜN

1. GÜN

SAAT/GÜN

2. GÜN

09:00 – 09:45
Ders Saati: 1

DERS ADI: Deprem Öncesi Ortaya Çıkan Çevresel Değişimlerin
İzlenerek Deprem Öncülü Kararının Verilmesi

09:00 – 09:45
Ders Saati: 1

DERS ADI: Açık-Kaynak Yazılımlarla Deprem Bölgesinin Haritalanması

DERS VERECEK ÖĞRETİM ÜYESİ:

Doç. Dr. Mustafa ULUKAVAK

DERS VERECEK ÖĞRETİM ÜYESİ:

Doç. Dr. Dursun AKASLAN

DERS KONUSU: Yıkıcı etkisi en büyük doğal afet sınıfındaki deprem
olgusunun çevresel değişimler gözlemlenerek tahmin edilmesi çalışmalara
yöneliktir. Yüksek lisans ve doktora seviyesinde eğitime başlayan
araştırmacılar için deprem tahmini konularında; biyolojik, atmosferik,
karasal, hidrolojik, hayvansal, bitkisel, elektriksel vb. gibi farklı
çevresel değişimlerin gözlemlenerek sosyal, sağlık ve fen bilimleri alanında
lisansüstü araştırma konularında dünya literatüründeki bilgi paylaşımı
yapılacaktır. Deprem ile ilgili konularda yüz yüze yapılacak bu bilimsel
eğitim etkinliği ile araştırmacıların çevresel değişimlere bakış açısı
değişecek, kavramların arkasındaki karmaşık yapıların çözümlenmesi için yeni
çözüm yolları ortaya çıkaracaklardır.

DERS KONUSU: Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından belirlenmiş
olan sınıflandırmalara tabi olarak binaların hem Google hem de OpenStreet Map kullanarak
hasarsız, az, orta, ağır hasarlı, acil yıkılacak veya yıkılmış olarak
etiketlenebileceği gösterilecektir.

DETAYLI DERS İÇERİĞİ: Ulusal ve uluslararası alanlarda bilime katkı
sağlayan gelişmeler ve çalışmalar hakkında bilgi verilecek, disiplinler arası
ortak bilimsel çalışmaların süreçlerinden bahsedilecek, katılımcıların
çalışmalarının yönlendirilmesi için öneriler sunulacak, dersin anlatımında
bahsi geçen deprem öncülerinin çok boyutlu ve derinlemesine ele alınmasıyla
teorik olarak bilimsel bir ders etkinliği düzenlenecektir.

DETAYLI DERS İÇERİĞİ: 5. Harita
Oluşturma

a.Kütüphane Ekleme

b.Harita Merkezi ve Yakınlaştırma Seviyesi

c.Gruplar ve Katmanlar

d.Kaynaklar

i.Akaslan, Dursun, ve Mustafa Ulukavak.
«A Study on Mapping Attractions using the Leaflet Library: A Case of
Şanlıurfa Province.» İstanbul, 10th International Congress on Engineering,
Architecture and Design.

ii.Rubalcava, Rene (2017), Introduction
ARCGIS API 4 for JavaScript: Turn
Awesome Maps.

6.Harita Servisleri

a.Google Map

b.OpenStreet Map

c.Diğer Servisler

d.Kaynaklar:

i.Akaslan, Dursun, ve Mustafa Ulukavak.
«A Study on Mapping Attractions using the Leaflet Library: A Case of
Şanlıurfa Province.» İstanbul, 10th International Congress on Engineering,
Architecture and Design.

ii.Rubalcava, Rene (2017), Introduction
ARCGIS API 4 for JavaScript: Turn
Awesome Maps.

7.Harita Özellikleri

a.İşaretciler (Markers)

b.Olaylar

c.İşaretci Grupları

d.Kaynaklar:

i.Frissie, M. (2019), Professional JavaScript for Web Developers, John Wiley
& Sons, Inc.

ii.Rubalcava, Rene (2017), Introduction
ARCGIS API 4 for JavaScript: Turn
Awesome Maps.

 

10:00 -10:45
Ders Saati: 1

DERS ADI: Deprem Öncesi Ortaya Çıkan Çevresel Değişimlerin
İzlenerek Deprem Öncülü Kararının Verilmesi

10:00 -10:45
Ders Saati: 1

DERS ADI: Açık-Kaynak Yazılımlarla Deprem Bölgesinin Haritalanması

DERS VERECEK ÖĞRETİM ÜYESİ:

Doç. Dr. Mustafa ULUKAVAK

DERS VERECEK ÖĞRETİM ÜYESİ:

Doç. Dr. Dursun AKASLAN

DERS KONUSU: Yıkıcı etkisi en büyük doğal afet sınıfındaki deprem
olgusunun çevresel değişimler gözlemlenerek tahmin edilmesi çalışmalara
yöneliktir. Yüksek lisans ve doktora seviyesinde eğitime başlayan araştırmacılar
için deprem tahmini konularında; biyolojik, atmosferik, karasal, hidrolojik,
hayvansal, bitkisel, elektriksel vb. gibi farklı çevresel değişimlerin
gözlemlenerek sosyal, sağlık ve fen bilimleri alanında lisansüstü araştırma
konularında dünya literatüründeki bilgi paylaşımı yapılacaktır. Deprem ile
ilgili konularda yüz yüze yapılacak bu bilimsel eğitim etkinliği ile
araştırmacıların çevresel değişimlere bakış açısı değişecek, kavramların
arkasındaki karmaşık yapıların çözümlenmesi için yeni çözüm yolları ortaya
çıkaracaklardır.

DERS KONUSU: Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından belirlenmiş
olan sınıflandırmalara tabi olarak binaların hem Google hem de OpenStreet Map kullanarak
hasarsız, az, orta, ağır hasarlı, acil yıkılacak veya yıkılmış olarak
etiketlenebileceği gösterilecektir.

DETAYLI DERS İÇERİĞİ: Ulusal ve uluslararası alanlarda bilime katkı
sağlayan gelişmeler ve çalışmalar hakkında bilgi verilecek, disiplinler arası
ortak bilimsel çalışmaların süreçlerinden bahsedilecek, katılımcıların
çalışmalarının yönlendirilmesi için öneriler sunulacak, dersin anlatımında
bahsi geçen deprem öncülerinin çok boyutlu ve derinlemesine ele alınmasıyla
teorik olarak bilimsel bir ders etkinliği düzenlenecektir.

DETAYLI DERS İÇERİĞİ: 5. Harita
Oluşturma

a.Kütüphane Ekleme

b.Harita Merkezi ve Yakınlaştırma Seviyesi

c.Gruplar ve Katmanlar

d.Kaynaklar

i.Akaslan, Dursun, ve Mustafa Ulukavak.
«A Study on Mapping Attractions using the Leaflet Library: A Case of
Şanlıurfa Province.» İstanbul, 10th International Congress on Engineering,
Architecture and Design.

ii.Rubalcava, Rene (2017), Introduction
ARCGIS API 4 for JavaScript: Turn
Awesome Maps.

6.Harita Servisleri

a.Google Map

b.OpenStreet Map

c.Diğer Servisler

d.Kaynaklar:

i.Akaslan, Dursun, ve Mustafa Ulukavak.
«A Study on Mapping Attractions using the Leaflet Library: A Case of
Şanlıurfa Province.» İstanbul, 10th International Congress on Engineering,
Architecture and Design.

ii.Rubalcava, Rene (2017), Introduction
ARCGIS API 4 for JavaScript: Turn
Awesome Maps.

7.Harita Özellikleri

a.İşaretciler (Markers)

b.Olaylar

c.İşaretci Grupları

d.Kaynaklar:

i.Frissie, M. (2019), Professional JavaScript for Web Developers, John Wiley
& Sons, Inc.

ii.Rubalcava, Rene (2017), Introduction
ARCGIS API 4 for JavaScript: Turn
Awesome Maps.

11:00 -11:45
Ders Saati: 1

DERS ADI: Deprem Öncesi Ortaya Çıkan Çevresel Değişimlerin
İzlenerek Deprem Öncülü Kararının Verilmesi

11:00 -11:45
Ders Saati: 1

DERS ADI: Deprem Öncesi Ortaya Çıkan Çevresel Değişimlerin
İzlenerek Deprem Öncülü Kararının Verilmesi

DERS VERECEK ÖĞRETİM ÜYESİ:

Doç. Dr. Mustafa ULUKAVAK

DERS VERECEK ÖĞRETİM ÜYESİ:

Doç. Dr. Mustafa ULUKAVAK

DERS KONUSU: Yıkıcı etkisi en büyük doğal afet sınıfındaki deprem
olgusunun çevresel değişimler gözlemlenerek tahmin edilmesi çalışmalara
yöneliktir. Yüksek lisans ve doktora seviyesinde eğitime başlayan
araştırmacılar için deprem tahmini konularında; biyolojik, atmosferik,
karasal, hidrolojik, hayvansal, bitkisel, elektriksel vb. gibi farklı
çevresel değişimlerin gözlemlenerek sosyal, sağlık ve fen bilimleri alanında
lisansüstü araştırma konularında dünya literatüründeki bilgi paylaşımı
yapılacaktır. Deprem ile ilgili konularda yüz yüze yapılacak bu bilimsel
eğitim etkinliği ile araştırmacıların çevresel değişimlere bakış açısı
değişecek, kavramların arkasındaki karmaşık yapıların çözümlenmesi için yeni
çözüm yolları ortaya çıkaracaklardır.

DERS KONUSU: Bu işaretlerin hiçbirinin yaklaşan bir depremin
kusursuz göstergeleri olmadığını unutmamak önemlidir. Depremler karmaşık ve
öngörülemez olaylardır ve en iyi izleme ve tahmin yöntemleriyle bile, bir
depremin ne zaman ve nerede meydana geleceğini doğru bir şekilde tahmin etmek
günümüzde hala zordur. Bununla birlikte, öncüleri ve diğer işaretleri
incelemek, bilim insanlarının depremlerin arkasındaki karmaşık süreçleri daha
iyi anlamalarına ve gelecekte bunları tahmin etmek için potansiyel olarak
daha iyi yöntemler geliştirmelerine yardımcı olacak bilgileri elde etmeye
yönelik altyapıyı oluşturacaktır.

DETAYLI DERS İÇERİĞİ: Ulusal ve uluslararası alanlarda bilime katkı
sağlayan gelişmeler ve çalışmalar hakkında bilgi verilecek, disiplinler arası
ortak bilimsel çalışmaların süreçlerinden bahsedilecek, katılımcıların
çalışmalarının yönlendirilmesi için öneriler sunulacak, dersin anlatımında
bahsi geçen deprem öncülerinin çok boyutlu ve derinlemesine ele alınmasıyla
teorik olarak bilimsel bir ders etkinliği düzenlenecektir.

DETAYLI DERS İÇERİĞİ: 1. Depremlerin
meydana geliş süreci

a.Dünyanın şekli ve katmanlar, b.Plaka
hareketleri, c.Fay türleri

2.Depremlerin meydana geliş
sürecinde ortaya çıkan çevresel değişimler (Hava ve Su Ortamı)

a.Atmosferik değişimler, b.Gaz
emisyonları, c.Hidrolojik değişimler

3.Depremlerin meydana geliş
sürecinde ortaya çıkan çevresel değişimler (Kara Ortamı)

a.Sismik değişimler, b.Elektriksel
değişimler,

4.Depremlerin meydana geliş
sürecinin doğadaki diğer canlılar tarafından algılanması

a.İnsan davranışları, b.Hayvan
davranışları, c.Bitki davranışları

5.İnsanların çevresel
değişimleri izlemesi, yorumlaması ve anormallik kararını verebilmesi

a.Sensörler, b.Analiz

6.Çevresel değişimler için bir
deprem öncülü kararının test edilmesi, a.Test
süreci istatistiksel testler

7.Test süreci tamamlanan
öncüler için erken uyarı alarmı oluşturma, a.Alarm
sistemleri.

12:00 -12:45
Ders Saati: 1

DERS ADI: Deprem Öncesi Ortaya Çıkan Çevresel Değişimlerin
İzlenerek Deprem Öncülü Kararının Verilmesi

12:00 -12:45
Ders Saati: 1

DERS ADI: Deprem Öncesi Ortaya Çıkan Çevresel Değişimlerin
İzlenerek Deprem Öncülü Kararının Verilmesi

DERS VERECEK ÖĞRETİM ÜYESİ:

Doç. Dr. Mustafa ULUKAVAK

DERS VERECEK ÖĞRETİM ÜYESİ:

Doç. Dr. Mustafa ULUKAVAK

DERS KONUSU: Yıkıcı etkisi en büyük doğal afet sınıfındaki deprem
olgusunun çevresel değişimler gözlemlenerek tahmin edilmesi çalışmalara
yöneliktir. Yüksek lisans ve doktora seviyesinde eğitime başlayan
araştırmacılar için deprem tahmini konularında; biyolojik, atmosferik,
karasal, hidrolojik, hayvansal, bitkisel, elektriksel vb. gibi farklı
çevresel değişimlerin gözlemlenerek sosyal, sağlık ve fen bilimleri alanında
lisansüstü araştırma konularında dünya literatüründeki bilgi paylaşımı
yapılacaktır. Deprem ile ilgili konularda yüz yüze yapılacak bu bilimsel
eğitim etkinliği ile araştırmacıların çevresel değişimlere bakış açısı
değişecek, kavramların arkasındaki karmaşık yapıların çözümlenmesi için yeni
çözüm yolları ortaya çıkaracaklardır.

DERS KONUSU: Bu işaretlerin hiçbirinin yaklaşan bir depremin
kusursuz göstergeleri olmadığını unutmamak önemlidir. Depremler karmaşık ve
öngörülemez olaylardır ve en iyi izleme ve tahmin yöntemleriyle bile, bir
depremin ne zaman ve nerede meydana geleceğini doğru bir şekilde tahmin etmek
günümüzde hala zordur. Bununla birlikte, öncüleri ve diğer işaretleri
incelemek, bilim insanlarının depremlerin arkasındaki karmaşık süreçleri daha
iyi anlamalarına ve gelecekte bunları tahmin etmek için potansiyel olarak
daha iyi yöntemler geliştirmelerine yardımcı olacak bilgileri elde etmeye
yönelik altyapıyı oluşturacaktır.

DETAYLI DERS İÇERİĞİ: Ulusal ve uluslararası alanlarda bilime katkı
sağlayan gelişmeler ve çalışmalar hakkında bilgi verilecek, disiplinler arası
ortak bilimsel çalışmaların süreçlerinden bahsedilecek, katılımcıların
çalışmalarının yönlendirilmesi için öneriler sunulacak, dersin anlatımında
bahsi geçen deprem öncülerinin çok boyutlu ve derinlemesine ele alınmasıyla
teorik olarak bilimsel bir ders etkinliği düzenlenecektir.

DETAYLI DERS İÇERİĞİ: 1. Depremlerin
meydana geliş süreci

a.Dünyanın şekli ve katmanlar, b.Plaka
hareketleri, c.Fay türleri

2.Depremlerin meydana geliş
sürecinde ortaya çıkan çevresel değişimler (Hava ve Su Ortamı)

a.Atmosferik değişimler, b.Gaz
emisyonları, c.Hidrolojik değişimler

3.Depremlerin meydana geliş
sürecinde ortaya çıkan çevresel değişimler (Kara Ortamı)

a.Sismik değişimler, b.Elektriksel
değişimler,

4.Depremlerin meydana geliş
sürecinin doğadaki diğer canlılar tarafından algılanması

a.İnsan davranışları, b.Hayvan
davranışları, c.Bitki davranışları

5.İnsanların çevresel
değişimleri izlemesi, yorumlaması ve anormallik kararını verebilmesi

a.Sensörler, b.Analiz

6.Çevresel değişimler için bir
deprem öncülü kararının test edilmesi, a.Test
süreci istatistiksel testler

7.Test süreci tamamlanan
öncüler için erken uyarı alarmı oluşturma, a.Alarm
sistemleri.

14:00 -14:45
Ders Saati: 1

DERS ADI: Açık-Kaynak Yazılımlarla Deprem Bölgesinin Haritalanması

14:00 -14:45
Ders Saati: 1

DERS ADI: Azalım İlişkilerinin Yapay Zekâ Yöntemleriyle Modellenmesi

DERS VERECEK ÖĞRETİM ÜYESİ:

Doç. Dr. Dursun AKASLAN

DERS VERECEK ÖĞRETİM ÜYESİ:

Dr. Öğr. Üyesi Gökhan ALTAY

DERS KONUSU: Deprem, sel vb. afet durumları sonrası binaların
hasar durumlarının tespit edilmesi afetin büyüklüğünün anlaşılması ve
alınacak önlemlerin belirlenmesi açısından oldukça elzem bir konudur.
Açık-kaynak kütüphanelerden biri olan Leaflet
JavaScript Kütüphanesi ile deprem bölgesinde yer alan binaların hasar
durumlarına göre nasıl etiketleneceği ayrıntılı olarak gösterilecektir.

DERS KONUSU: Türkiye’de meydana gelen depremlerin kuvvetli yer hareketi verileri
kullanılarak doğrudan en yüksek yer ivmesinin (PGA) tahmini

DETAYLI DERS İÇERİĞİ: 1. Temel
Kavramlar

a.JavaScript’e Giriş

b.Söz Dizimler, Değişkenler ve Türleri

c.Aritmetik ve Mantıksal İşlemler

d.Kaynaklar:

i.Frissie, M. (2019), Professional JavaScript for Web Developers, John Wiley
& Sons, Inc.

ii.Stefanov, Stoyan (2013),
JavaScript for PHP Developers, O-‘Reilly.

 

2.Veri Türleri

a.String Veri Türü

b.Number, Bigint ve Boolean Veri Türü

c.Undefined, Null ve Symbol Veri Türü

d.Object Veri Türü

e.Kaynaklar:

i.Frissie, M. (2019), Professional JavaScript for Web Developers, John Wiley
& Sons, Inc.

ii.Stefanov, Stoyan (2013),
JavaScript for PHP Developers, O-‘Reilly.

DETAYLI DERS İÇERİĞİ: Deprem dalgalarının yayılma şekillerinin olasılık
yöntemleriyle tahmin edilmesi, depremlerin nicel ve nitel özellikleri, deprem
dalgalarının ölçüm yöntemleri ve ölçüm ağları ile deprem dalgalarının
verilerinin işleniş biçimlerine değinilecektir.

15:00 -15:45
Ders Saati: 1

DERS ADI: Açık-Kaynak Yazılımlarla Deprem Bölgesinin Haritalanması

15:00 -15:45
Ders Saati: 1

DERS ADI: Azalım İlişkilerinin Yapay Zekâ Yöntemleriyle Modellenmesi

DERS VERECEK ÖĞRETİM ÜYESİ:

Doç. Dr. Dursun AKASLAN

DERS VERECEK ÖĞRETİM ÜYESİ:

Dr. Öğr. Üyesi Gökhan ALTAY

DERS KONUSU: Deprem, sel vb. afet durumları sonrası binaların
hasar durumlarının tespit edilmesi afetin büyüklüğünün anlaşılması ve
alınacak önlemlerin belirlenmesi açısından oldukça elzem bir konudur.
Açık-kaynak kütüphanelerden biri olan Leaflet
JavaScript Kütüphanesi ile deprem bölgesinde yer alan binaların hasar
durumlarına göre nasıl etiketleneceği ayrıntılı olarak gösterilecektir.

DERS KONUSU: Türkiye’de meydana gelen depremlerin kuvvetli yer hareketi verileri
kullanılarak doğrudan en yüksek yer ivmesinin (PGA) tahmini

DETAYLI DERS İÇERİĞİ: 1. Temel
Kavramlar

a.JavaScript’e Giriş

b.Söz Dizimler, Değişkenler ve Türleri

c.Aritmetik ve Mantıksal İşlemler

d.Kaynaklar:

i.Frissie, M. (2019), Professional JavaScript for Web Developers, John Wiley
& Sons, Inc.

ii.Stefanov, Stoyan (2013), JavaScript
for PHP Developers, O-‘Reilly.

 

2.Veri Türleri

a.String Veri Türü

b.Number, Bigint ve Boolean Veri Türü

c.Undefined, Null ve Symbol Veri Türü

d.Object Veri Türü

e.Kaynaklar:

i.Frissie, M. (2019), Professional JavaScript for Web Developers, John Wiley
& Sons, Inc.

ii.Stefanov, Stoyan (2013),
JavaScript for PHP Developers, O-‘Reilly.

DETAYLI DERS İÇERİĞİ: Deprem dalgalarının yayılma şekillerinin olasılık yöntemleriyle
tahmin edilmesi, depremlerin nicel ve nitel özellikleri, deprem dalgalarının
ölçüm yöntemleri ve ölçüm ağları ile deprem dalgalarının verilerinin işleniş
biçimlerine değinilecektir.

16:00 -16:45
Ders Saati: 1

DERS ADI: Açık-Kaynak Yazılımlarla Deprem Bölgesinin Haritalanması

16:00 -16:45
Ders Saati: 1

DERS ADI: Deprem ivmelerinin ve zemin elastik spektrumlarının belirlenebilmesi

DERS VERECEK ÖĞRETİM ÜYESİ:

Doç. Dr. Dursun AKASLAN

DERS VERECEK ÖĞRETİM ÜYESİ:

Doç. Dr. Tarık BARAN

DERS KONUSU: Deprem, sel vb. afet durumları sonrası binaların
hasar durumlarının tespit edilmesi afetin büyüklüğünün anlaşılması ve
alınacak önlemlerin belirlenmesi açısından oldukça elzem bir konudur.
Açık-kaynak kütüphanelerden biri olan Leaflet
JavaScript Kütüphanesi ile deprem bölgesinde yer alan binaların hasar
durumlarına göre nasıl etiketleneceği ayrıntılı olarak gösterilecektir.

DERS KONUSU: Zemin Dinamik Davranışının Eşdeğer Lineer Analiz Yöntemi ile Belirlenmesi

DETAYLI DERS İÇERİĞİ: 3.Olaylar ve Fonksiyonlar

a.Klavye ve Fare Olayları

b.Fonksiyon Oluşturma

c.Girdi ve Çıktı İşlemleri

d.Kaynaklar:

i.Frissie, M. (2019), Professional JavaScript for Web Developers, John Wiley
& Sons, Inc.

ii.Stefanov, Stoyan (2013),
JavaScript for PHP Developers, O-‘Reilly.

4.Karar Verme ve Döngü Yapıları

a.If ve Else Yapısı

b.Switch Yapısı

c.For Döngüsü

d.Kaynaklar:

i.Frissie, M. (2019), Professional JavaScript for Web Developers, John Wiley
& Sons, Inc.

ii.Stefanov, Stoyan (2013),
JavaScript for PHP Developers, O-‘Reilly.

DETAYLI DERS İÇERİĞİ: Bölgenin zemin özellikleri, aktif faylara yakınlık,
fayların üretebileceği depremlerin büyüklük ve şiddeti gibi parametreler
kullanılarak olası senaryoların belirlenebilmesi

17:00 -17:45
Ders Saati: 1

DERS ADI: Açık-Kaynak Yazılımlarla Deprem Bölgesinin Haritalanması

17:00 -17:45
Ders Saati: 1

DERS ADI: Eşdeğer Deprem Yükü Yöntemi

DERS VERECEK ÖĞRETİM ÜYESİ:

Doç. Dr. Dursun AKASLAN

DERS VERECEK ÖĞRETİM ÜYESİ:

Doç. Dr. Tarık BARAN

DERS KONUSU: Deprem, sel vb. afet durumları sonrası binaların
hasar durumlarının tespit edilmesi afetin büyüklüğünün anlaşılması ve
alınacak önlemlerin belirlenmesi açısından oldukça elzem bir konudur.
Açık-kaynak kütüphanelerden biri olan Leaflet
JavaScript Kütüphanesi ile deprem bölgesinde yer alan binaların hasar
durumlarına göre nasıl etiketleneceği ayrıntılı olarak gösterilecektir.

DERS KONUSU: Eşdeğer Deprem Yükü Yöntemi Bakımından TBDY-2019 ile DBY Kıyaslaması

DETAYLI DERS İÇERİĞİ: 3.Olaylar ve Fonksiyonlar

a.Klavye ve Fare Olayları

b.Fonksiyon Oluşturma

c.Girdi ve Çıktı İşlemleri

d.Kaynaklar:

i.Frissie, M. (2019), Professional JavaScript for Web Developers, John Wiley
& Sons, Inc.

ii.Stefanov, Stoyan (2013),
JavaScript for PHP Developers, O-‘Reilly.

4.Karar Verme ve Döngü Yapıları

a.If ve Else Yapısı

b.Switch Yapısı

c.For Döngüsü

d.Kaynaklar:

i.Frissie, M. (2019), Professional JavaScript for Web Developers, John Wiley
& Sons, Inc.

ii.Stefanov, Stoyan (2013),
JavaScript for PHP Developers, O-‘Reilly.

DETAYLI DERS İÇERİĞİ: TBDY-2019 ve DBYBHY-2007 eşdeğer deprem yükü yöntemi
bakımından karşılaştırılması. Karşılaştırma için DBYBHY-2007’ye göre birinci
derece deprem bölgesinde yer alan Osmaniye ve Sakarya illeri seçilmiştir. Her
bir şehirde aynı özelliklere sahip yapı için analiz ve kontroller
yapılmıştır. Yapı, periyotları, taban kesme kuvvetleri, göreli kat
ötelemelerinin kontrolleri ve ikinci mertebe etkiler bakımından
kıyaslanmıştır.

Toplam Ders
Sayısı=8

Toplam Ders
Sayısı=8

 

 

 

SAAT/GÜN

3. GÜN

SAAT/GÜN

4. GÜN

09:00 – 09:45
Ders Saati: 1

DERS ADI: Mekânsal Karar Destek Sistemleri

09:00 – 09:45
Ders Saati: 1

DERS ADI: Acil Durum Toplanma Alanlarının Belirlenmesi

DERS VERECEK ÖĞRETİM ÜYESİ:

Doç. Dr. Bülent BOSTANCI

DERS VERECEK ÖĞRETİM ÜYESİ:

Dr. Öğr. Üyesi Ceren YAĞCI

DERS KONUSU: Mekânsal Karar Destek Sistemlerinin Afet Yönetiminde Kullanılması

DERS KONUSU: Acil Durum Toplanma Alanlarının CBS Destekli Belirlenmesi

DETAYLI DERS İÇERİĞİ: -Çok Kriterli Karar Verme Teknikleri

DETAYLI DERS İÇERİĞİ: CBS kullanılarak Konya iline ait acil durum toplanma
alanlarının kent üzerindeki dağılımları incelenerek, mevcut alanların
uygunluğu yüzölçümü, nüfus, ulaşılabilirlik ve yerleşim yerlerine yakınlık
kriterleri ele alınarak haritalar üzerinde değerlendirilmesi ele alınan bir
uygulama öğrencilerle paylaşılması.

10:00 -10:45
Ders Saati: 1

DERS ADI: Mekânsal Karar Destek Sistemleri

10:00 -10:45
Ders Saati: 1

DERS ADI: Acil Durum Toplanma Alanlarının Belirlenmesi

DERS VERECEK ÖĞRETİM ÜYESİ:

Doç. Dr. Bülent BOSTANCI

DERS VERECEK ÖĞRETİM ÜYESİ:

Dr. Öğr. Üyesi Ceren YAĞCI

DERS KONUSU: Mekânsal Karar Destek Sistemlerinin Afet Yönetiminde Kullanılması

DERS KONUSU: Acil Durum Toplanma Alanlarının CBS Destekli Belirlenmesi

DETAYLI DERS İÇERİĞİ: -Afet Yönetiminde Mekânsal Karar Verme ve Karar
Kuralı Yöntemleri

DETAYLI DERS İÇERİĞİ: Deprem öncesi, sonrası ve deprem anı bütün halinde
ele alınarak deprem yönetimi konusunda çeşitli içeriklerin kullanıldığı
değişik uygulamaların yapılması.

11:00 -11:45
Ders Saati: 1

DERS ADI: Mekânsal Karar Destek Sistemleri

11:00 -11:45
Ders Saati: 1

DERS ADI: Acil Durum Toplanma Alanlarının Belirlenmesi

DERS VERECEK ÖĞRETİM ÜYESİ:

Doç. Dr. Bülent BOSTANCI

DERS VERECEK ÖĞRETİM ÜYESİ:

Dr. Öğr. Üyesi Ceren YAĞCI

DERS KONUSU: Mekânsal Karar Destek Sistemlerinin Afet Yönetiminde Kullanılması

DERS KONUSU: Acil Durum Toplanma Alanlarının CBS Destekli Belirlenmesi

DETAYLI DERS İÇERİĞİ: -Mekânsal Karar Analizinin Afet Yönetiminde
Kullanılması ve Uygulama Örnekleri

DETAYLI DERS İÇERİĞİ: Deprem öncesi, sonrası ve deprem anı bütün halinde
ele alınarak deprem yönetimi konusunda çeşitli içeriklerin kullanıldığı
değişik uygulamaların yapılması.

12:00 -12:45
Ders Saati: 1

DERS ADI: Mekânsal Karar Destek Sistemleri

12:00 -12:45
Ders Saati: 1

DERS ADI: Acil Durum Toplanma Alanlarının Belirlenmesi

DERS VERECEK ÖĞRETİM ÜYESİ:

Doç. Dr. Bülent BOSTANCI

DERS VERECEK ÖĞRETİM ÜYESİ:

Dr. Öğr. Üyesi Ceren YAĞCI

DERS KONUSU: Mekânsal Karar Destek Sistemlerinin Afet Yönetiminde Kullanılması

DERS KONUSU: Acil Durum Toplanma Alanlarının CBS Destekli Belirlenmesi

DETAYLI DERS İÇERİĞİ: -Mekânsal Karar Analizinin Afet Yönetiminde
Kullanılması ve Uygulama Örnekleri

DETAYLI DERS İÇERİĞİ: Deprem öncesi, sonrası ve deprem anı bütün halinde
ele alınarak deprem yönetimi konusunda çeşitli içeriklerin kullanıldığı
değişik uygulamaların yapılması.

14:00 -14:45
Ders Saati: 1

DERS ADI: SPSS programı uygulamaları

14:00 -14:45
Ders Saati: 1

DERS ADI: GNSS ölçmeleri

DERS VERECEK ÖĞRETİM ÜYESİ:

Doç. Dr. Emre YAKUT

DERS VERECEK ÖĞRETİM ÜYESİ:

Dr. Öğr. Üyesi Selma ZENGİN
KAZANCI

DERS KONUSU: Deprem bölgesinde yaşanan depremin bireylerin
psikolojik, sosyolojik ve ekonomik açıdan etkilerini ortaya koymak ve bu
değişkenlere etki eden faktörleri belirlemek, bireylerin psikolojik,
sosyolojik ve ekonomik açıdan depremle arasındaki ilişkileri belirlemek amacıyla
ki-kare uygulanacak olup, ardından sıralı lojistik regresyon analizi
yardımıyla az, orta ve ağır hasarlı binaları bağımlı değişken olarak
kategorileştirerek marjinal etkiler hesaplanarak yorumlanmak

DERS KONUSU: GNSS koordinat serilerinde değişim noktası analizi

DETAYLI DERS İÇERİĞİ: 1) Ki-kare
analizi ve Faktör analizi için SPSS yazılımı uygulanacak,

2)Sıralı lojistik regresyon analizi

3)Kategorik değişkenlerin tanımlanması ve
istatistikleri

DETAYLI DERS İÇERİĞİ: Deprem bölgesindeki Tusaga
aktif istasyonlarının zaman serilerinin nasıl oluşturulacağı, bu serilerin
mevsimsellik, trend gibi bileşenlerinin belirlenmesi ve temizlenmesi, ham
seri üzerinden değişim noktası analizinin tespit edilip deprem ile
ilişkilendirilmesi

15:00 -15:45
Ders Saati: 1

DERS ADI: SPSS programı uygulamaları

15:00 -15:45
Ders Saati: 1

DERS ADI: GNSS ölçmeleri

DERS VERECEK ÖĞRETİM ÜYESİ:

Doç. Dr. Emre YAKUT

DERS VERECEK ÖĞRETİM ÜYESİ:

Dr. Öğr. Üyesi Selma ZENGİN
KAZANCI

DERS KONUSU: Deprem bölgesinde yaşanan depremin bireylerin psikolojik, sosyolojik ve
ekonomik açıdan etkilerini ortaya koymak ve bu değişkenlere etki eden
faktörleri belirlemek, bireylerin psikolojik, sosyolojik ve ekonomik açıdan
depremle arasındaki ilişkileri belirlemek amacıyla ki-kare uygulanacak olup,
ardından sıralı lojistik regresyon analizi yardımıyla az, orta ve ağır
hasarlı binaları bağımlı değişken olarak kategorileştirerek marjinal etkiler
hesaplanarak yorumlanmak

DERS KONUSU: GNSS koordinat serilerinde değişim noktası analizi

DETAYLI DERS İÇERİĞİ: 1) Ki-kare
analizi ve Faktör analizi için SPSS yazılımı uygulanacak,

2)Sıralı lojistik regresyon analizi

3)Kategorik değişkenlerin tanımlanması ve
istatistikleri

DETAYLI DERS İÇERİĞİ: Deprem bölgesindeki Tusaga
aktif istasyonlarının zaman serilerinin nasıl oluşturulacağı, bu serilerin
mevsimsellik, trend gibi bileşenlerinin belirlenmesi ve temizlenmesi, ham
seri üzerinden değişim noktası analizinin tespit edilip deprem ile
ilişkilendirilmesi

16:00 -16:45
Ders Saati: 1

DERS ADI: SPSS programı uygulamaları

16:00 -16:45
Ders Saati: 1

DERS ADI: GNSS ölçmeleri

DERS VERECEK ÖĞRETİM ÜYESİ:

Doç. Dr. Emre YAKUT

DERS VERECEK ÖĞRETİM ÜYESİ:

Dr. Öğr. Üyesi Selma ZENGİN
KAZANCI

DERS KONUSU: Deprem bölgesinde yaşanan depremin bireylerin psikolojik,
sosyolojik ve ekonomik açıdan etkilerini ortaya koymak ve bu değişkenlere
etki eden faktörleri belirlemek, bireylerin psikolojik, sosyolojik ve
ekonomik açıdan depremle arasındaki ilişkileri belirlemek amacıyla ki-kare
uygulanacak olup, ardından sıralı lojistik regresyon analizi yardımıyla az,
orta ve ağır hasarlı binaları bağımlı değişken olarak kategorileştirerek
marjinal etkiler hesaplanarak yorumlanmak

DERS KONUSU: GNSS koordinat serilerinde değişim noktası analizi

DETAYLI DERS İÇERİĞİ:

4)Model kurulması aşaması

5)Modeldeki değişkenler için
çoklu doğrusal bağlantı

6)Modelin uygunluk değerlerinin
testi

7)Bağımsız değişkenlerin
anlamlılıklarının testi

8)Faktörlerin Marjinal
Etkilerinin Hesaplanması

DETAYLI DERS İÇERİĞİ: Deprem bölgesindeki Tusaga
aktif istasyonlarının zaman serilerinin nasıl oluşturulacağı, bu serilerin
mevsimsellik, trend gibi bileşenlerinin belirlenmesi ve temizlenmesi, ham
seri üzerinden değişim noktası analizinin tespit edilip deprem ile
ilişkilendirilmesi

17:00 -17:45
Ders Saati: 1

DERS ADI: SPSS programı uygulamaları

17:00 -17:45
Ders Saati: 1

DERS ADI: Deformasyon ölçmeleri

DERS VERECEK ÖĞRETİM ÜYESİ:

Doç. Dr. Emre YAKUT

DERS VERECEK ÖĞRETİM ÜYESİ:

Dr. Öğr. Üyesi Selma ZENGİN
KAZANCI

DERS KONUSU: Deprem bölgesinde yaşanan depremin bireylerin
psikolojik, sosyolojik ve ekonomik açıdan etkilerini ortaya koymak ve bu
değişkenlere etki eden faktörleri belirlemek, bireylerin psikolojik,
sosyolojik ve ekonomik açıdan depremle arasındaki ilişkileri belirlemek
amacıyla ki-kare uygulanacak olup, ardından sıralı lojistik regresyon analizi
yardımıyla az, orta ve ağır hasarlı binaları bağımlı değişken olarak
kategorileştirerek marjinal etkiler hesaplanarak yorumlanmak

DERS KONUSU: Deformasyon ağ analizi

DETAYLI DERS İÇERİĞİ:

4)Model kurulması aşaması

5)Modeldeki değişkenler için
çoklu doğrusal bağlantı

6)Modelin uygunluk değerlerinin
testi

7)Bağımsız değişkenlerin
anlamlılıklarının testi

8)Faktörlerin Marjinal
Etkilerinin Hesaplanması

DETAYLI DERS İÇERİĞİ: Deformasyon ölçmeleri ve analizinin ne olduğu,
deformasyon türleri ve hesabının nasıl yapılacağı, yatay ve düşeydeki
değişimlerin bulunması

Toplam Ders
Sayısı=8

Toplam Ders
Sayısı=8