Önceden Yapılmış Etkinliklere İlişkin Bilgi

Önceki yıllarda TÜBİTAK destekli olarak yapılan projelerle ilgili detaylı bilgiler linkleri ile birlikte aşağıda verilmiştir. Buna göre;

 

  • Temel Harita Bilgisi ve CBS Uygulamaları

https://www.tehabis.com/temel-harita-bilgisi-ve-cbs-uygulamalari/

 

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi (OKÜ) tarafından yürütülen “Temel Harita Bilgisi ve CBS Uygulamaları” başlıklı eğitim projesinin tanıtımı yapıldı. Rektörlükte yapılan ve TÜBİTAK 4005 – Bilim ve Toplum Yenilikçi Eğitim Uygulamaları kapsamında TÜBİTAK tarafından maddi destek sağlanan projenin açılışına OKÜ Rektörü Prof. Dr. Murat Türk, Mühendislik Fakültesi Dekan Vekili Prof. Dr. Mehmet Emin Öcal, üniversitenin farklı bölümlerinden akademisyenler ile diğer illerden davetliler katıldı.

 

Eğitim projesinin açış konuşmasını, projenin yürütücülüğünü yapan Harita Mühendisliği bölümünden Dr. Öğr. Üyesi Nuri Erdem yaptı. Erdem, 5 gün sürecek eğitimin uygulamalı şekilde gerçekleşeceğini belirterek, “gelecek için harita” sloganıyla yürütecekleri eğitim projesinde amacın doğada yön bulma, pusula kullanımı, harita üzerindeki özel işaretlerin anlamı, CBS uygulamaları, harita yapım, üretim-ölçüm aşamalarının ve gerekli olan temel bilgilerinin, arazi ve büro ortamında teori ve uygulamalı eğitimlerle verilmesinin olduğunu ifade etti.

 

Daha sonra söz alan Rektör Prof. Dr. Murat Türk ise Harita Mühendisliği bölümünün üniversitenin göz bebeği konumunda olduğunu ifade ederek, “Öğrencilerin ve akademisyenlerimizin farklı alanlarda başarı gösterebileceklerini düşünüyorum. TÜBİTAK destekli bir projenin üniversitemizde olması bizleri ayrıca gururlandırıyor. TÜBİTAK’ın üniversitemizle iş birliği yapmasının bizi zirve yarışında daha yukarılara taşıyacağından kuşkum yok. Biz bir araya gelerek birlik olursak başaramayacağımız hiçbir iş yok. Bu anlamda bu projeyi hayata geçiren akademisyenlerimize teşekkür ediyorum.” dedi.

 

  • Alan Uzmanlarıyla Temel Harita Bilgilerine Yolculuk I ve II

https://www.tehabis.com/alan-uzmanlariyla-temel-harita-bilgilerine-yolculuk/

 

Proje Amaç ve Kapsamı: Temel harita bilgilerinin, anaokulundan üniversite öğrencilerine ve öğretmenlere kadar, toplumun geniş bir kesimini kapsayan katılımcılara, alan uzmanları eğitmenler eşliğinde, arazi ve büro ortamında yapılacak teori ve uygulamalı eğitimlerle verilmesidir. Bu proje kapsamında; herkese gerekli olan kroki, ölçek, pusula kullanımı, yön kavramı, haritanın okunması gibi temel harita bilgilerinin, alan uzmanları eşliğinde verilmesi hedeflenmiştir. Bunun yanında, harita yapımında kullanılan materyaller, ölçü aletleri, harita çizim programları, imar, kadastro, hâlihazır harita yapımı, planlama, CBS, GPS ve araç takip sistemi gibi konularda katılımcıların yaş ve ihtiyaçlarına uygun olarak eğitimler verilmesi de projenin hedefleri arasındadır.

 

Proje Yöntemi ve Sonucu: Proje kapsamında anaokulu, ilkokul, ortaokul, lise, ön lisans ve lisans düzeyindeki öğrenciler ile öğretmenlerden oluşan 30’ar kişilik 11 adet grup oluşturulacaktır. Eğitimler, alanında uzman eğitmenler tarafından, bir gün sınıf ortamında teori, sonraki bir gün ise arazi ve laboratuvar ortamında uygulama tarzında olacaktır. Öncelikle temel harita bilgilerine ait bütün teorik bilgiler sınıf ortamında verilecek, akabinde arazi ve laboratuvar uygulamaları yapılacaktır. Elde edilen ölçümler harita çizim programlarına yüklenerek renkli çizimler yapılacaktır. Oluşturulan haritalar yazıcı yardımıyla kâğıt ortamına aktarılarak görselleştirilecektir. Oryantiring sporu hakkında bilgiler verilecek ve yarışmalar düzenlenecektir. Özellikle anaokulu ve ilkokul öğrenci grupları için harita kavramını geliştirici özel oyunlar eşliğinde çizim, boyama, yön bulma ve bu yaş gruplarına uygun oryantiring sporu uygulamaları yapılacaktır.

 

  • Temel Harita Bilgileri ve Oryantring Sporu

https://www.tehabis.com/temel-harita-bilgileri-ve-oryantring-sporu/

 

Proje Amaç ve Kapsamı: Temel harita bilgilerinin, anaokulundan üniversite öğrencilerine, toplumun geniş bir kesimini kapsayan katılımcılara, alan uzmanları eğitmenler eşliğinde, arazi ve büro ortamında yapılacak teori ve uygulamalı eğitimlerle verilmesidir. Osmaniye’de bulunan ve içerisinde özellikle engelli bireylerin olmasına dikkat edilerek oluşturulacak olan anaokulu, ilkokul, ortaokul, lise, ön lisans ve lisans düzeyindeki öğrencilerden 30 kişilik toplam 5 adet katılımcı grubuna, alan uzmanları eşliğinde, arazi ve büro ortamında uygulamalı eğitimlerle temel harita bilgileri kazandırmayı ve oryantring sporunu tanıtmak.

 

Proje sonucunda, temel harita bilgilerini uygulama yaparak kendi yaş ve eğitim seviyelerine uygun etkinliklerle öğrenen katılımcılar, bu alandaki güncel gelişmeleri kalıcı bir şekilde öğrenmiş, derslerinde yardımcı olabilecek materyalleri oluşturarak bu alanda daha başarılı olmalarını sağlamış, kendi akademik çalışmalarını da daha kolay bir şekilde yapabilir hale gelmiş olacaklardır.